OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE

Jako klienci otrzymacie Państwo od MEFY więcej niż tylko produkty. Będziecie Państwo juz w fazie projektu wspierani przy rozwiązaniu Waszych problemów:

1. Przyjęcie wszystkich danych i poszukiwanie technicznych rozwiązań, jeżeli konieczne, bezpośrednio na budowie.

2. Na podstawie planu rurociągów i kanałów, rzutów i przekrojów, bądź szkiców mogą zostać ustalone trasy i rozkład obciążeń.
Otrzymacie Państwo
- Pomoc przy projektowaniu tras rurociągów i kanałów,
- Dobór punktów stałych,
- Obliczenia sprawdzające dla warunków pożarowych dla wybranych konstrukcji mocowań,
- Obliczenia statyczne,
- Zestawienia materiałów (jako podstawa do zamówienia),
- Dwu- i trójwymiarowe rysunki, również w zapisie elektronicznym.

3. Jeżeli czas nagli, Otrzymacie Państwo poradę przez telefon.

4. Na żądanie przeprowadzimy seminarium i szkolenie produktowe.

5. W zakresie naszej oferty ocenimy dostarczone specyfikacje materiałowe i wskażemy alternatywy.

Na bazie specyfikacji materiałowych opracujemy szczegółową ofertę.