Bierna ochrona przeciwpożarowa

Mefa Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem wiodących producentów środków do biernej ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki tym produktom można zabezpieczyć przejścia przez strefy ogniowe różnych instalacji mechanicznych oraz elektrycznych a także zabezpieczyć, uszczelnić p.pożarowo szczeliny i dylatacje.

Na oferowane przez nas środki biernej ochrony przeciwpożarowej posiadamy odpowiednie aprobaty i certyfikaty ITB uprawniające do stosowania w budownictwie.

Mefa Polska Sp. z o.o. stawia do dyspozycji grupę swoich doradców działających w całej Polsce, którzy oferują techniczne wsparcie i właściwy dobór środków biernej ochrony przeciwpożarowej w zależności od rodzaju przejścia p.pożarowego. Ponadto nasi przedstawiciele prowadzą szkolenia u klientów, które kończą się wydaniem stosownego certyfikatu lub licencji uprawniającej do wykonywania zabezpieczeń biernej ochrony przeciwpożarowej.