Bez wątpienia koncepcja BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling), w ostatnich latach zrewolucjonizowała branżę budowlaną. Wpłynęła na zmianę podejścia do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem - początkowo w budownictwie wielkokubaturowym, ale z czasem również w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym. Technologia BIM dzięki cyfryzacji danych projektowych oferuje znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowania.

MEFA w zależności od potrzeb klienta, oferuje pełen dostęp do Biblioteki BIM. Wszystkie elementy zamocowań oferowane przez MEFA w Bibliotece BIM zaprojektowane są w 3D – klient może dowolnie korzystać z dostępnych zasobów, tworzyć projekty na miarę własnych potrzeb, przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym specjalistów MEFA. Usługę tę nazywamy BIM wg POTRZEB/ NA ŻYCZENIE z ang. BIM ON DEMAND.

Biblioteka BIM to nie tylko dane geometryczne zawartych tam elementów, ale również baza danych zawierająca szczegółowe informacje dla poszczególnych produktów – cechy fizyczne, funkcjonalne oraz parametry techniczne. Elementy systemów zamocowań nie posiadają standaryzacji, dlatego na różnych etapach projektowania w technologii BIM, MEFA może zaoferować swoim klientom dowolny standard dokładności LOD – od LOD 100 we wstępnej fazie projektu do LOD 400 w fazie końcowej projektu.

MEFA, jako wiarygodny partner, oferuje indywidualne wsparcie merytoryczne projektantom BIM na każdym etapie projektowania oraz bogatą Bibliotekę BIM.

1.  MODELE 3D PRODUKTÓW MEFA

Dane modeli 3D zawarte w Bibliotece BIM dostosowane są do potrzeb i wymagań klienta, a w szczególności projektantów. MEFA oferuje dwa rodzaje projektów: zamknięty, wygenerowany z programu REVIT oraz projekt otwarty tzw. Open BIM, którego dane mogą być stosowane bez ograniczeń w innych programach.

W celu usystematyzowania danych ekonomicznych i geometrycznych elementów Biblioteki BIM, MEFA podzieliła 5500 produktów na 500 rodzin REVIT. W obrębie każdej z tych rodzin dane geometryczne zawartych tam elementów są sparametryzowane tak, by umożliwić dokonanie obliczeń dla każdego rozmiaru produktu.

2.  STANDARYZACJA ROZWIĄZAŃ

MEFA ujednoliciła powtarzające się połączenia produktowe stosowane w obiektach na bardziej typowe i ekonomiczne rozwiązania. Wszystkie dane tych rozwiązań są dostępne w bibliotece BIM i mogą być wykorzystane przez projektantów poprzez dostosowanie odpowiednich parametrów.

3.  WSPARCIE MERYTORYCZNE

MEFA poza biblioteką i danymi tam zawartymi, oferuje merytoryczne wsparcie w zakresie technologii BIM. W tym celu inwestuje w szkolenia dla specjalistów, dedykowanych BIM oraz odpowiednie oprogramowanie.

Dlaczego BIM w MEFA?

  • W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania CAD, w którym trójwymiarowe rysunki nie zawierają dodatkowych informacji, BIM zawiera wiele więcej atrybutów (np. czas, koszty), które pozwalają na inteligentne zarządzanie informacjami przez użytkowników na każdym etapie projektu. Wszystkie elementy BIM można dowolnie modyfikować, poprzez zmianę ich parametrów, tak by były dostosowane do wymagań konkretnego projektu.
  • Każdy model w Bibliotece BIM może być pokazany z uwzględnieniem aż trzech różnych poziomów szczegółowości LOD, co jednocześnie minimalizuje ogólną ilość danych w projekcie budowalnym
  • Użytkownicy (Projektanci, Wykonawcy) z pomocą szablonu MEFA Revit mogą automatycznie skonfigurować, dostosować i wygenerować listę niezbędnych produktów MEFA do projektu